top of page

Privacyverklaring

Bellydanceschool

gevestigd te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring kan in de toekomst aangepast worden, wees er zeker van dat je de laatste versie leest.

 

Contactgegevens

www.bellydanceschool.nl

Rotterdam

Nadiya Natali beheerd de website van bellydanceschool en is te bereiken via info@bellydanceschool.nl

 

Bellydanceschool slaat naam, adres, telefoonnummer en mailadres op van haar klanten. Deze gegevens worden op de harde schijf opgeslagen, met niemand gedeeld en blijven in ons bezit zolang nodig is voor de belasting.

Tevens verstuurt Bellydanceschool een aantal keren per jaar een nieuwsbrief voor geïnteresseerden via email. Men kan zich te allen tijden afmelden van deze nieuwsbrief.

Bellydanceschool verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van betaling

- Verzenden van een nieuwsbrief

- Je bellen of e-mailen indien dit nodig is t.b.v. onze dienstverlening

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten

- Om diensten bij je af te leveren

 

Bellydanceschool neemt geen geautomatiseerde besluitvorming.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Bellydanceschool verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan je doen door een afspraak te maken met Bellydanceschool.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@bellydanceschool.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Bellydanceschool zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Bellydanceschool wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bellydanceschool neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bellydanceschool.nl.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bellydanceschool gebruikt alleen technische en functionele cookies.

En anonieme analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Rotterdam 24 mei 2018


bottom of page